Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Ben buyum...

Ülkeden ülkeye
kentten kente gittim geldim
bir ülkü bir sevda
bir ekmek peşinde;
kimi fırtınaya kar'a,kimi sele tutuldum
direndim onurumla,
kaya oldum,bazen çeliktim.
yaşadım kendimce
yürüdüm mazlumlarla yan yana
dilim gitmedi ihtira ve yalana,
elim harama
nedenini bilemem
eğilmedim soylu-soysuz huzurunda!

Şairliğimle ünlenmeliydim(!)
bir gün bir meydana-
heykelimi diktirmeliydim.
(ayıplamayın,hayalim buydu benim!)

Yad ellerde doğduğumdan mı ki?
Türklüğümü yaşayamadım
horlandı itildi kimliğim
ondandır Anavatan ilk tercihim,
üzerine titrediğim
Türkiyem güzel ülkem,
yıllar yılı hasretini çektiğim ve
uğruna çok bedeller ödediğim,
O benim,cömert
şiirin,cennet Anadolu'm...
On da,
suyu hep buldum,
ekmeğimi kimi tuza,
kimi bala bandım yedim,
"ona "buna" rağmen keyifliyim,
Bursa-Kaplıkaya'ya postu serdim.

Kısaca ben buyum!

Şükrü ESEN
Bursa

YORUM BIRAKIN