Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Bulgaristan, Avrupa’da en düşük yaşam süresine sahip

BULGARİSTAN
Ulusal İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Bulgaristan, Letonya ile birlikte (74,9 yıl), Avrupa Birliği’nde yaşam süresinin en düşük olduğu ülke arasında, en yüksek oranın İspanya (83,4) ve İtalya (83,1 yıl) olduğunu belirtti. 
Bulgaristan’daki kadın ve erkeklerin yanı sıra kentsel ve kırsal nüfuslar arasındaki farklı ölüm oranları da bu kategoriler için farklı ortalama yaşam sürresini belirlemektedir.
Erkeklerde ortalama yaşam süresi 71,4 yıl, kadınlarda ise 7 yıl daha yüksektir – 78,4 yıl.
2008 ve 2018 arasındaki dönem için, erkeklerdeki artış 1,9 yıl ve kadınlar için 1,8 yıldır.
Kentsel nüfusun ortalama yaşam süresi köylerdeki nüfustan (72,8 yıl) 2,9 yıl daha yüksektir (75,7 yıl). 2008 yılına kıyasla şehirlerde nüfus artışı 2,3 yıl, kırsal nüfus ise 1 yıldır.
65 yaş ve üstü kişilerde, yaşam süresi 16.1, erkek ve kadınlarda sırasıyla 14.1 ve 17.8’dir. 2008-2018 dönemi için, 65 yaş üstü kişilerin beklenen yaşam süresi 1,2 yılda artmıştır (erkekler için 0,9 ve kadınlar için 1,5).
Ortalama yaşam süresi Montana bölgesinde 72.7 yıl, Sofya ve Kırcaali ilçelerinde 76.6 yıl ile ülke ortalamasının üzerinde toplam sekiz ilçe arasında değişmektedir.
Kadınlar ülkenin tüm bölgelerinde erkeklerden daha uzun yaşamaktadır, ancak iki cinsiyet arasındaki fark Silistre bölgesinde en yüksektir (8,5 yıl), Sofya ve Şumnu (6 yıl) bölgelerinde en düşük orandadır.
                                                                                     Kaynak : Kırcaali Haber

YORUM BIRAKIN