Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Basın Bildirisi

EDİRNE
Komşumuz Yunanistan, ’’Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’’nın 29 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan Müftülüklerle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararname taslağı ile, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının en önemli kurumu olan Müftülüklerin özerk yapısını ortadan kaldırılarak Müftülüklerin bir devlet dairesi, Müftünün de bir Devlet Memuru haline getirilmesini amaçlanmaktadır.
Bu Kararname taslağı, Batı Trakya da 33 yıldır devam eden Müftülük sorununa bir çözüm getirmemekte, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın talep ve beklentilerine cevap vermemekte, Azınlığın inanç özerkliğinin temsil makamı olan Müftülüklerin çalışma ve işleyiş şeklini değiştirilmektedir.
Türk Azınlığın inanç ve eğitim hakları Lozan Antlaşması, AB sözleşmesi ve BM kararları ile güvence altına alınmıştır.
Edirne Balkan Türkleri Federasyonu olarak, Komşumuz Yunanistan Hükümetinden Batı Trakya Türk Toplumu’nun Uluslararası Anlaşmalarla garanti altına alınan dini özerkliğinin ortadan kaldırılması amaçlayan bu kararnamenin geri çekilmesini, Sorunun Türk Azınlığının hassasiyetleri ve beklentileri dikkate alınarak, Türk Azınlığı ile birlikte çözüme kavuşturulmasını bekliyor ve istiyor.

Kamu oyuna saygı ile duyururuz.
Erhan PEKKAN
Edirne Balkan Türkleri Federasyonu 
Başkanı

YORUM BIRAKIN