Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Ne mal ne mülk ne de makam mevki!

Bugün sosyal medyadaki sövgü, hakaret, metafizikleşme, fikirlere tahammülsüzlük, ideolojik militanlık gibi hususlar, insanların yeni, farklı olma, farklı görünme biçimlerini tanımlamanın yanında toplumun kendi sorunlarının da sağlıklı tartışılamadığını gösteriyor.
İç huzuru olmayanlar, dışarısı ile tartışıp didişip duruyor. Tarihteki tüm imparatorlar kendilerini, Allahın yeryüzündeki temsilcisi olarak görmek ve başakalarının da onları bu gözle görmeleri arzusundaydılar ama bugün maalesef yoklar.
Ne mal ne mülk ne de makam mevki!
Ne için savaştığını biliyorsan ölümden korkulmaz.
Gerçek hakikatin peşinde ya da yolunda olmaktır insanca davranmak...

Ali YAZIR
Bursa

YORUM BIRAKIN