Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Seçkin kurnazlığı

Ekonomik bakımından yoksul ve muhtaç insanlarımıza “yaşanan sıkıntının ahirette karşılıksız kalmayacağını” telkin edenler  sosyal devlet anlayışını geliştirmek ve sömürü düzenini bozmak için neden telkinde bulunmazlar. Ekonomik çark  neden seçkinlerin lehine işler ve bu yapı korunmak istenir? Bu insanı çaresizliğe ve Bunalıma  itmektedir. 
İslam kesinlikle küresel gücün yanında olmaz. Milli sermayeyi çok uluslu şirketlere ve seçkin gruplara aktarmaya ve yoksullara da paket ve kömür dağıtmaya olur vermez. 
Buna olur veren ise islam değil islamın içinden çıkarılmış öteki dindir. Hangi etiket altında olursa olsun herkesin amacı yolsuZluğun ve yoksulluğun önüne geçmek için  adaleti ve eşit muameleyi sağlamak olmalı. İslamın emri de budur. 
Neye inanmamızı telkin eden sahte din üreticisi  ABD’nin ve İngiltere’nin  uyguladığı, kendi din anlayışları ile kendilerinden farklı düşünenleri  ötekileştirenlerin, güzel yurdumdaki işbirlikçilerinin, emperyalist maskesini en büyük yorumcu olan zaman, bugün olmazsa yarın açığa çıkarıp düşürecektir. 
Müslüman Türk milleti ne çekti ise islamın içinden sahte  Din üreten, kendini kurnaz zanneden dinidarlardan çekmiştir.

Ali YAZIR

YORUM BIRAKIN