Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Tarihte Balkanlar'da bu hafta: 11 - 17 Ekim

11 Ekim1995: Bosna-Hersek'te ateşkes ilan edildi.


11 Ekim 1912:  I. Balkan Savaşı: Yunan ordusu Osmanlı şehri Kozana'yı ele geçirdi.

12 Ekim 1596: Eğri Kalesi’nin fethedildi… Erdel ve Eflak’ta meydana gelen isyan hareketleri üzerine, bölgeye gelen Osmanlı Ordusu yaklaşık 1 ay süren kuşatmadan sonra kaleyi ele geçirdi.

12 Ekim 1880: Bulgaristan Resmi Gazetesi Tercümesi Sofya’da yayın hayatına başladı… Bulgar devletinin bir yayın organı olan gazetenin çıkarılma amacı, hem ülkede çıkan yasalar ve düzenlemeler konusunda Türkleri bilgilendirmek, hem de anlaşmalardan meydana gelen yükümlülükleri yerine getirmekti.

13 Ekim 1923: Ankara yeni hükümet merkezi… Ankara’nın hükümet merkezi olmasına ilişkin yasa TBMM’de kabul edildi. Ankara artık başkenttir. Bu arada ayrıca meydana gelen zorunlu göç ve mübadele sorununu çözmek amacıyla Mübadele, İmar ve İskân Bakanlığı kurulması kararı TBMM’de kabul edildi.

13 Ekim 1928: Basın hayatında radikal bir hamle… Tamamı yeni Türk harfleriyle çıkan ilk gazete olan Yenilik Bulgaristan’ın Yanbolu yani Yambol şehrinde yayın hayatına başladı. Türkiye’deki harf devriminden önce yayın hayatına başlayan bu gazetenin amacı Bulgaristan’da yaşayan Türklerin hak ve hürriyetlerini korumak, geliştirmek ve Atatürk Devrimleri çizgisinde ilerlemelerini sağlamaktı.

14 Ekim 1927: Türkiye Milli Futbol Takımı Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

15 Ekim 1927: Gazi Mustafa Kemal  Paşa CHP Kurultayında "Büyük Nutuku"u okumaya başladı. Nutuk'un okunuşu 6 gün sürdü.

16 Ekim 1919: Batı Trakya’da Türkler hak ve özgürlük mücadelelerine yeni bir sayfa daha ekledi. Trakya - Paşaeli Cemiyeti, Batı Trakya'nın Bulgar ve Yunan işgaline bırakılacak olmasını İtilaf devletleri nezdinde protesto etmeye ve Batı Trakyalılara davalarında yardım etmeye karar verdi.

17 Ekim 1448: İkinci Kosova savaşı başladı. Savaşın nedeni Varna Savaşı’nı kaybeden Haçlı Ordusunun, Osmanlı Ordusu’nun Avrupa’da ilerleyişini durdurmaktır. Fakat sonuç hiç de Macar Kralının komutasındaki haçlı ordusunun beklentisine uygun olmaz. Kosova’da meydana gelen ve 3 gün süren kanlı savaşı, Osmanlı Ordusu’nun zaferiyle sonuçlanır. Bu zaferle Haçlılar bir daha Osmanlılara saldırma cesareti gösteremedikleri gibi Balkanlar da kesin olarak bir Türk yurdu haline gelir.

17 Ekim 1919: Bulgarlardan alınarak müttefikler adına Fransız askerlerinin idaresine bırakılan Batı Trakya’da, Fransızlar tarafından "Müttefikler Arası Batı Trakya Hükümeti" kuruldu. Kurulan bu hükümetin varlığı, bölgenin denetimini Yunanistan’ın kontrolüne verilmesi sağlandıktan sonra 23 Mayıs 1920’de son buldu.

17 Ekim 1919: Yunan Ordusu İskeçe’yi işgal etti. Daha sonra Batı Trakya’nın tamamını işgal edecek olan Emperyalist güçlerin desteğindeki Yunan Ordusu’nun karşısına Batı Trakyalı Türkler sonuna kadar direndiler. Özellikle Balkanlarda ilk Türk komitacısı Fuat Balkan ve grubu öncülüğünde verdikleri destansı mücadeleyle 20 Temmuz 1923’e kadar kahramanca direndiler.

18 Ekim 1912: Bulgaristan Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Harekete geçen Bulgaristan iki cephede birden saldırıya geçti. Kısa sürede Çatalca’ya yönünde hızla ilerleyen Bulgar birliklerine en büyük direniş Şükrü Paşa komutasında Edirne’de oldu. Bu arada yüz binlerce yaşamını yitirdiği savaşta çak daha fazla insan da yerinden yurdundan edildi.

18 Ekim 1919: Bulgarların Batı Trakya'yı boşaltmaya başladı. Müttefikler Arası Batı Trakya Hükümeti’nin kurulmasıyla birlikte Bulgar askerleri Batı Trakya’yı boşaltmaya ve kontrolü Fransız askeri birliklerine devretmeye başladı. İşlem 20 Ekim 1919’da sona erdi.

18 Ekim 1925: Türk-Bulgar dostluk anlaşması imzalandı. Bugün de geçerli olan antlaşmayla iki ülke karşılıklı olarak ülkelerindeki azınlıkların hak ve özgürlüklerini güvence altına aldı. Yine bu antlaşmayla düzenleme getirilen göç konusu sonucu 1949 yılına kadar yaklaşık 220 bin kişi Türkiye’ye göç etti.

Durhan GÜLER 
Ayvalık / Sarımsaklı

YORUM BIRAKIN