Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Tarihte Balkanlar'da bu hafta: 15 - 21 Kasım

14 Kasım 1897: Sultan Abdülhamit yanlısı Serbest Bulgaristan adlı gazete, Sofya'da yayınlanmaya başladı.

14 Kasım 1913: Atina Antlaşması imzalandı. Balkan Savaşı’ndan sonra imzalanan anlaşmayla Osmanlı Devleti, Girit, Selanik ve Yanya’nı kesin olarak Yunanistan’a bıraktı. Anlaşmayla ayrıca Yunanistan’da kalan Müslümanların mülkiyet, eğitim, dini, kültürel hakları güvence altına alındı. Günümüzde Batı Trakya’da yaşayan Türklerin sahip oldukları hakların temelinde Lozan kadar Atina antlaşması da bulunmaktadır.

14 Kasım 1913: Türklerin hak ve hürriyetlerini savunan Türk Sadası adlı gazete, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yayınlanmaya başladı.

15 Kasım 1913: Türk-Bulgar mübadele antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılan anlaşmayla, sınırın iki tarafında 15 kilometrelik alanda bulunan 48.750 Türk ile 46.764 Bulgar’ın mübadelesine karar verildi. Askıda kalan tüm ekonomik sorunlar 1925 dostluk antlaşmasıyla karşılıklı olarak çözüldü.

15 Kasım 1919: Türk yanlısı bir gazete olan Sada-ı Millet, Bulgaristan'ın Filibe kentinde yayınlanmaya başladı.

15 Kasım 1967: Kıbrıs’ta katliam. Kıbrıs'ta üç Türk köyüne saldırarak işgal eden Rum
çeteler, 28 Türk'ü öldürdü. Ayrıca 200'ün üzerinde Türk de kayboldu. Saldırıların devam etmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümete, 18 Kasım 1967’de silahlı kuvvetleri kullanma yetkisi verdi.

15 Kasım 1983: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıdığını ilan etti.

15 Kasım 1983: Batı Trakya’da baskı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının ardından Batı Trakya’da yaşayan Türklere yönelik baskıları yoğunlaştı. Türk derneklerine, tabelalarında “Türk” sözcüğünün bulunması nedeniyle kapatılma davası açıldı. Ayrıca söz konusu derneklerin tabelaları polis tarafından söküldü.

16 Kasım 1919: Batı Trakya Komitesi Gümülcine Kongresi’ni düzenledi. Kongrede Osmanlı Devleti parçalanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğundan plebisit yönteminin bir sonuç vermeyeceği, bunun yerine bölgedeki Türk, Bulgar ve Yunanlıların katılımı ile tampon bir devlet kurulmasına kararı verildi. Bu karar Paris Konferansı’na gönderildi.

17 Kasım 1936: İskeçe Türk Birliği Kuruldu. Dernek İskeçe’de Türk Gençler Yurdu ile Türk Ocağı’nın birleşmesi ile kuruldu. 1983'te adında Türk sözcüğü bulunması nedeniyle kapatılan dernek, verdiği zorlu ve uzun bir hukuki mücadele sonunda amacına ulaştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararıyla, İskeçe Türk Birliği adını kullanma hakkını elde etti.

17 Kasım 1956: Soya Dönüş Projesi’nin temelleri atıldı. Bulgaristan Komünist Partisi Politbürosu gerçekleştirdiği oturumda yeni azınlık politikası ile bu konuda parti ve devlet yetkililerine düşen sorumlulukları açıkladı. Buna göre öncelikle yapılması gereken, Müslümanlar arasında Bulgar milli bilincinin oluşturulmasıdır.

18 Kasım 1601: Kanije zaferini kazanıldı. Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunu yendi. Zafer, kuşatma altındaki Kanije Kalesi'nden, cephane ve yiyecek sıkıntısı yapan Osmanlı kuvvetlerinin ani bir karşı saldırıda bulunmasıyla elde edildi.

18 Kasım 1967: Kıbrıs’ta gerilim. BM Barış Gücü denetimindeki Erenköy bölgesinde Türkler ile Rumlar arasında çıkan çatışma 7 saat sürdü. Türk jetleri Kıbrıs üzerinde alçaktan uçtu.

20 Kasım 1894: Türklerin hak ve çıkarlarını savunan Ssebat adlı gazete, Bulgaristan'a bağlı Rusçuk kentinde yayınlanmaya başladı.

20 Kasım 1987: Batı Trakya’da Türk adının kullanılmasına kesin yasaklama. Yunan Yargıtayı İskeçe Türk Birliği, Gümülcine Türk Gençler Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği tüzel kuruluşlarının tabela ve tüzüklerinde Türk kelimesini kullandıkları için 1984’teki kapatılma kararlarını, kesin hüküm haline getirdi.

20 Kasım 1987: Türklerin hak ve hürriyetleri ile çıkarlarını savunan Yankı adlı gazete Batı Trakya'da Gümülcine kantinde yınlanmaya başladı.

20 Kasım 1943: Sancak Antifaşist Halk Kurtuluş Konseyi kuruldu. 20 Kasım daha sonra bu kuruluşun anısına “Sancak Günü” adı altında bayram olarak kutlanmaya başladı.

21 Kasım 1938: Atattürk'ün naaşı, törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici istirahatgahına getirildi.

Durhan GÜLER
AYVALIK / Sarımsaklı

YORUM BIRAKIN