Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Tarihte Balkanlarda Bu Hafta 23 - 29 EYLÜL

22 Eylül 1908 : Rus-Osmanlı Savaşı sonucu, Bulgaristan’ın beş asırlık Osmanlı esaretinden Kurtuluşu, 3 Mart 1878 yılında gerçek oluyor, fakat ülkenin bağımsızlığının tanınması uzun bir süre sonrasında  geliyor. Kurtuluş sonrası kurulan tüm Bulgaristan hükümetleri seferber oluyor ancak Prens Ferdinand, Bulgaristan’ın Bağımsızlığını ancak 22 Eylül 1908 yılında ilan ediyor. 

22 Eylül 1909 :  İttihat ve Terakki Cemiyeti, Selanik’te gizli kongre düzenledi. Mustafa Kemal Bey, bu kongreye Trablus delegesi olarak katıldı. Kongrede yaptığı konuşmasında, Cemiyeti tenkit etti. Cemiyet içinde zabitlerin (subayların) bulunmaması gerektiğini, siyasetle uğraşanların ise askerlik görevini bırakması gerektiğini söyledi.

25 Eylül 1396 - Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni elde etti. İçlerinde en ünlü Avrupa şövalyelerinin de bulunduğu Haçlı Ordusu’na karşı kazanılmış Niğbolu Meydan Savaşı yapıldı. Türk Ordusu’nun başkomutanı Osmanlı Hanedanı’nın parslarından Yıldırım Beyazıd’dı. Savaş, Haçlıların bozgunu ile sonuçlandı.

26 Eylül 1364 : 11.000 kişilik Osmanlı Ordusu ile 20.000 kişilik Haçlı Ordusu Sırpsındığı Savaşı'nda karşılaştı.

27 Eylül 1907: Osmanlı Hürriyet Cemiyeti önce Vatan ve Hürriyet ile birleşti. Makedonya’da hızlı yayılıp genç subaylar arasında taraftar bulan dernek, gizlice Selanik’e gidip görüşmeler yapan Doktor Nazım’ın çabaları sonucu merkezi Paris’te bulunan Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile resmen birleşti. Birleşme sırasında cemiyetin adı da değişti ve “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti” (İTC) oldu.

27 Eylül 1529 : Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşatmaya aldı.

27 Eylül 1538: Preveze Deniz Zaferi. Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Preveze'de Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus'un çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesinde, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması'nı imha etti. Böylece Türklerin Akdeniz hakimiyetinin yolu açıldı. Türk hakimiyeti başlamış oldu.

27 Eylül 1922 : Yunan kralı I. Konstantin Anadolu yenilgisi sonrası tahtını terk etmek zorunda kaldı

28 Eylül 1950 : Yugoslavya’da kılık kıyafet reformuyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Reform daha çok Türklerin yaşamını etkiledi. Yasadan en fazla etkilenen Türkler, Yugoslavya’yı kendileri için artık yaşanmaz olarak gördüler ve Türkiye’ye göç etmek için çaba harcadılar.

28 Eylül 1999: İskeçe Gökçepınar Camii kundaklandı.

29 Eylül 1913: İmzalanan İstanbul Antlaşmasıyla Batı Trakya Bulgaristan’a bırakıldı.

29 Eylül 1913: Yunanlılar, Batı Trakya’da Türk devleti kurulmasını memnuniyetle
karşıladılar, askerî yardım sözü verdiler. Batı Trakya’nın Bulgaristan’ın hakimiyetinden çıkmasını çıkarlarına daha uygun buldukları için Dedeağaç’ı yeni hükümete devrettiler.

29 Eylül 1918: Bulgaristan yenilgiyi kabul ederek İtilaf Devletleri ile ateşkes imzaladı.

29 Eylül 1920: Batı ve Doğu Trakya’da Yunanlılarca, merkezi Edirne olan “Trakya
Umumi Valiliği” kuruldu.
Durhan Güler

YORUM BIRAKIN