Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

AB’den Bulgaristan’a şirketleri modernize etmek için 1,5 milyar avro

BULGARİSTAN   05 Ekim 2022
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 4 Ekim’de yaptığı açıklamada, AB bütçesinden finansman sağlama olasılığını açarak 2021-2027 dönemine ilişkin Bulgaristan'ın Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı’nı onayladığını duyurdu.

Program, 2027 yılına kadar uyum politikası kapsamında Bulgaristan'a ödenmesi gereken 11 milyar avronun alınması için Sofya tarafından geliştirilen dokuz operasyonel programdan biridir. Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı, Brüksel'in 3 Ekim’de Şipka Tepesi’nin altında tünel yapımı ve Struma Otoyolu’nun Kresna Geçidi’ndeki bölümünün inşaatı da dahil olmak üzere ulaşım projelerine "evet" demesinin ardından hafta başından bu yana finansman desteği vermeye yeşil ışık yakılan ikinci program oldu.

Bütçesi 1,49 milyar avronun üzerinde olan işletmelerde rekabet edebilirlik ve yenilik programı, Bulgaristan’daki şirketleri modernizasyon, dijitalleştirme ve düşük karbon emisyonlu teknolojilerin uygulanması konularında desteklemek üzere geliştirildi.

Programın bütçesinin %85'inden fazlası (1,28 milyar avro) yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmelere ayrıldı.

Programın ana hedefleri, endüstriyel ve dijital dönüşümün yanı sıra Bulgaristan ekonomisinin akıllı ve sürdürülebilir büyümesini sağlamaktır.

Program kapsamında bilimsel araştırma ve yenilik kapasitesinin güçlendirilmesi, ileri teknolojilerin uygulanması, döngüsel ve enerji verimli bir ekonomiye geçiş, yüksek teknoloji ve orta düzeyde teknoloji içeren sektörlerde start-up işletmelerin kurulmasının yanı sıra yerel küçük işletmelerin uluslararası pazarlara açılmalarına yönelik projeler finanse edilecektir.

Program kapsamında patent haklarının korunması, dijital teknolojilerin, yazılımların, dijital uygulamaların kullanımı ve küçük ve orta ölçekli şirketler için siber güvenlik ve veri korumaya yönelik proje finansman başvurusu yapmak mümkün olacaktır.

Enerji yönetim ve enerji tüketimini izleme ve kontrol sistemlerinin uygulamaya sokulması ve sertifikalandırılması için de para sağlanmaktadır.

Döngüsel ekonomiye geçiş önceliği kapsamında birincil hammadde kullanımını azaltmak, yan ürün ve ikincil hammadde kullanımını artırmak, malzemelerin geri dönüşümü, ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak için tamir servisleri açmak, işletmelerde atık yönetimini iyileştirmek için önlemler belirlendi.

Programın bütçesinin bir kısmı (%35), banka kredileri için garanti desteği ve sermaye yatırımları gibi finansal araçlar aracılığıyla uygulanacaktır.

Bulgaristan, 2021 – 2027 döneminde uygulanmak üzere uyum politikası kapsamında dokuz operasyonel program geliştirdi. Onaylanan iki programdan başka Avrupa Komisyonu henüz çevre, denizcilik ve balıkçılık, bilimsel araştırma ve dijitalleşme, eğitim alanlarında belirlenen öncelikler ve projeler hakkında karar vermedi. Bu yılın başlarında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı ve ilk kez Gıda ve Temel Malzeme Desteği Programı onaylandı.

Temmuz ayında Bulgaristan ve Avrupa Komisyonu arasında Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Artı Sosyal Fon (ESF+), Uyum Fonu, Adil Geçiş Fonu ve Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Fonu aracılığıyla AB fonlarının harcanmasına ilişkin kuralları belirleyen bir ortaklık anlaşması imzalandı.

Kaynak. Kırcaali Haber

YORUM BIRAKIN