Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Sabri Mutlu "Balkan tarihi tarafsız bir gözle yeniden yazılmalı"

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Başkanı Sabri Mutlu,  Balkan tarihinin tarafsız bir gözle yeniden yazılmasını dile getirdi.

Tam 200 yıl önce Yunanlılar 40 bine yakın masum ve savunmasız Mora Türkü'nü katletti. Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Rumeli Balkan camiasını temsil eden sivil toplum kuruluşları tarafından Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu liderliğinde bu olayı protesto eden yürüyüşler ve paneller yapılıyor, Yunanistan konsoloslukları önüne siyah çelenkler bırakılıyor. Konu hakkında basın açıklaması yapan ve katliama uğratılan 40 bine yakın Mora Türkü'nün anısına,  yaşanan acılara dikkat çeken Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Sabri Mutlu Balkan tarihinin yeniden yazılmasını istedi.

Mora yarımadasında 23 Eylül 1821 yaşanan ve Mora Katliamı adı verilen olayların ve akabinde Balkanlarda meydana gelen gelişmelerin bu güne kadar tarafsız bir şekilde ele alınmadığını ifade eden Başkan Mutlu yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi ;
" Balkan tarihi biz Türkler açısından doğru anlatılmıyor ve gelecek kuşaklara doğru aktarılmıyor. Balkan ülkelerinde 100 yıldır okutulan tarih kitaplarında sanki tarihi değil bir kurguyu yaşıyoruz. Bu kitapları okuyan Türk gençleri tarihin sürekli Türkleri kötülemek üzerine kurgulanmış olaylardan ibaret olduğunu düşünüyor. Türk öğrencilerin Balkan tarihinin doğru öğretilmesine, anlatılmasına ihtiyacı var. Bu nedenle Balkan tarihi tarafsız bir gözle yeniden ele alınıp yazılmalı.
Bizler BRTK yöneticileri olarak özellikle Bulgaristan ve Makedonya arasında kurulan tarih komisyonu gibi tüm Balkan ülkelerini kapsayan ve tarihi gerçekleri hiç bir ülke ya da ideoloji etkisi altında kalmadan tüm çıplaklığı ile ele alan kitapların yeniden yazılmasını talep ediyoruz.
Bu şekilde Türklerin bu coğrafyada yaşadıkları zulüm ve işkenceler ile çeteciler tarafından uğratıldıkları kırım, idareciler tarafından uğradıkları etnik temizlik uygulamaları gibi konular ile olaylar kitaplarda yer alacaktır.
Bu talep bizim tarihi sorumlulugumuzun bir gereği  olduğu kadar gelecek Türk nesillerine karşı da bir vicdan borcumuzdur, bunu istiyoruz.
Ayrıca nasıl ki bizler millet olarak büyüklük göstererek Anzak askerlerinin yakınlarına Türkiye'de anma törenleri tertiplemeye müsade ediyorsak bizim de oralardaki şehitlerimize anıt yapma ve anma törenleri düzenleme hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde tarihte yaşanmış olaylara örnek oluşturan MORA Katliamı da Mora yarımadasında her yıl 23 Eylül'de anılmalı, bu konuda etkinlikler yapmamıza izin verilmeli."


gocmenplatformu.com
BGP HABER

YORUM BIRAKIN